WARSZTATY MUZYCZNE – 19.05.2019

Tym razem chcemy w ramach warsztatów zaproponować spotkanie z formami muzycznymi bliskimi tradycyjnemu graniu w centralnej oraz południowo-zachodniej Francji.

Znajomość rytmów, akcentowania czy ozdobników charakterystycznych dla tradycji muzycznej w tych regionach może być doskonałą bazą także dla chcących grać czy tworzyć współczesne kompozycje do tańców takich jak rondeau, branle czy bourrée.

W tajniki grania do tańca wprowadzać będzie dwoje nauczycieli – szczegółowe informacje o warsztatach znajdziecie poniżej.

19.05.2019 NIEDZIELA G. 12:00-14:00 | MUZYKA Z CENTRALNEJ FRANCJI | EULALIE HUPIN
19.05.2019 NIEDZIELA G. 14:30-16:30 | GASKOŃSKIE RYTMY | DANIEL DETAMMEACKER

KOSZT
Jedne (1) warsztaty 60 zł
Dwa (2) warsztaty 100 zł

Dla osób, które są w stanie opanować szybko melodię ze słuchu możliwe jest jeszcze dołączenie do warsztatów. Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o przybycie co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.


MUZYKA Z CENTRALNEJ FRANCJI | EULALIE HUPIN
19.05.2019 NIEDZIELA G. 12:00-14:00

Podczas warsztatów będziemy pracować nad „tanecznością” z tradycyjnym repertuarem środkowej Francji na przykładach bourrée na 2 i na 3. Skupimy się na rytmice, akcentach, frazowaniu, ornamentach.

Wymagany poziom: umiejętność ogrania prostej melodii ze słuchu. Warsztat jest przeznaczony dla wszystkich instrumentów melodycznych. Na te warsztaty nie będzie nut, ale nagranie melodii zostanie dostarczone uczestnikom z wyprzedzeniem.

Eulalie Hupin jako piosenkarka i akordeonista samouk od wielu lat przemierza różne folkowe krainy, zbierając piosenki, melodie i tańce. Jej serce bije przede wszystkim dla muzyki i tańców środkowej Francji. Najczęściej można usłyszeć jej grę w duecie – Glaneurs du Sons i kwintecie (zazwyczaj) – Sprinkle Blizzard.

 GASKOŃSKIE RYTMY | DANIEL DETAMMEACKER

19.05.2019 NIEDZIELA G. 14:30-16:30

Celem tego warsztatu jest zapoznanie się z możliwościami rytmicznymi, strukturami i akcentami typowymi dla różnych tradycyjnych form rondeau, a jeśli czas na to pozwoli – także dla branli z Gaskonii. Melodie warsztatowe zostaną udostępnione wcześniej. Aby uczestniczyć konieczne jest dobre opanowanie podstaw gry na swoim instrumencie (umiejętność grania w dwóch oktawach i w różnych tonacjach). Warsztat dla wszystkich instrumentów.

Daniel „PadPé” Detammaecker jest jednym z najlepszych specjalistów od repertuaru tanecznej muzyki tradycyjnej z południa Francji. Usłyszeć go można w składach takich jak: NHAC!, Clica Dròna, Tripoux, Tchintcholhibus, DuoBois e Co., NonStop Project. Jako znakomity tancerz potrafi uchwycić istotę tego, co sprawia, że dany taniec jest wyjątkowy i co jest dla niego charakterystyczne.